Vítajte na stránkach spoločnosti !

Naša firma sa zaoberá kovovýrobou, nástrojárstvom, zváračskými prácami a výrobou kovových konštrukcií a ich častí, výrobou plastových výrobkov a obchodnou činnosťou.
Copyright 2014 Bajakov s.r.o. All rights reserved.

s. r. o.
PROJEKTY
Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti
Stav PRED realizáciou projektu:
Stav PO realizácii projektu:
Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu:
Nová technológia pre strojársku výrobu

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti BAJAKOV, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie pre strojársku výrobu. Konkrétne sa jedná o elektroerozívny dierovací stroj, elektroerozívny drôtový rezací stroj a elektroerozívny hĺbiaci stroj. Cieľ projektu naplnil cieľ pomoci v zmysle výzvy na predkladanie projektov v rámci Podpory zavádzania inovácií a technologických transferov.

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk
Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BAJAKOV, s.r.o. zavedením inovatívnych technológií v strojárskej výrobe
Názov a sídlo prijímateľa: BAJAKOV, s.r.o., Buková 636, 013 61 Kotešová
Miesto realizácie projektu: Kotešová 161, 013 61 Kotešová
Dátum začatia realizácie projektu: 6.3.2015
Dátum ukončenia realizácie projektu: 24.4.2015
Výška schváleného NFP: 193.011,00 EUR