Kontakt:

Telefón:
041 / 558 23 33
041 / 557 53 33

Mobil:
0902362955

E - mail:
jandacka@bajakov.sk


Adresa :

Buková 636, 013 61 Kotešová


Vítajte na stránkach spoločnosti !

Naša firma sa zaoberá kovovýrobou, nástrojárstvom, zváračskými prácami a výrobou kovových konštrukcií a ich častí, výrobou plastových výrobkov a obchodnou činnosťou.
Copyright 2014 Bajakov s.r.o. All rights reserved.

s. r. o.
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ
VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH,
INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE
VEREJNÁ  SÚŤAŽ
VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
ROK 2013